Vejledning: Invitation til hold (QR kode)

Invitation til hold via QR kode eller www adresse


Vi har gjort tilmeldingen til vores hold lettere!


Metoden her vil primært blive brugt til de hold hvor der er åben adgang og der ikke kræves en træner evaluering.


  1. scan QR koden eller tast bit.ly adressen
  2. Profil
    1. vælg profil eller 
    2. opret profil eller 
    3. Opret ny bruger
  3. Opret Profilen (for den nye bruger) 


Din anmodning er nu modtaget hos medlems administratoren medlem@hgibordtennis.dk og vil blive behandlet så hurtigt som muligt.