Hillerød FredagsCup

Hillerød FredagsCup

Kom til Hillerød FredagsCup den 19. april 2024

Det populære fredags i Hillerød fortsætter. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig på Bordtennisportalen ASAP - begrænset antal pladser. Næste gang er fredag den 19. april 2024.

Downloads


Om Hillerød FredagsCup


Stævnet starter kl. 17.30 (indskrivning senest 17.15), hvor puljerne sættes i gang. 


Efterhånden som puljerne er færdigspillet, kan spillerne gå ned i Royal Stage caféen og spise dagens ret, som er inkluderet, når du har betalt deltagergebyret. 


Det er altid hyggeligt, for deltagerne bliver hurtigt blandet rundt, og der snakkes bordtennis på kryds og tværs af klubberne og rækkerne. 


Efter aftensmaden starter cup-spillet, og alle er med, da der spilles både vinder-cup og consolation-cup. 


Finalerne spilles ca. kl. 22.


Konditioner 


Man skal være seniorspiller (+18) for at deltage i stævnet. 


Ved stævnet er der plads til op til 48 spillere, og hver spiller tilmelder sig den samme række (Senior A) på bordtennisportalen. Stævneledelsen underinddeler rækkerne i passende størrelser. 


Det tilstræbes at der spilles i 4 lige store rækker

Det er spillerens ratingtal ved tilmeldingsfristens udløb, som er afgørende for rækkeindplaceringen. 

På den måde sikres så jævnbyrdige kampe som muligt. 


I alle rækker spilles der indledende puljespil med 3-5 spillere pr. pulje. 


De 2 bedste fra hver pulje går videre til vinder-cup. Øvrige spillere går videre til consolation-cup. 


Lodtrækning og seedning 

Lodtrækning foretages ca. 15 minutter før start. Husk at møde senest 20 minutter før stævnestart. I hver pulje seedes 1-2 spillere. Seedning foretages på grundlag af den danske ratingliste torsdag før stævnet. 


Tilmelding 

Tilmelding skal ske via Bordtennisportalen senest tirsdagen før den fredag stævnet afvikles. 


Startpenge (inkl. aftensmad) 

Startgebyret, som inkluderer aftensmad, koster 185 kr. (210 kr. ved drive-in, mens pladser haves). 


Den inkluderede aftensmad er Royal Stages ”Dagens ret”. 

Drikkevarer sælges særskilt. Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen på Bordtennisportalen. 


Præmier 

Der er vinpræmier/gavekort i alle rækker. 


Program

Programmet vil blive offentliggjort onsdag før stævnet på voresbordtennis.dk.


Kontakt 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til
Torsten Sejr Rostgaard Hansen på e-mail torsten@voresbordtennis.dk

Tilføj overskrift

Jeg er brødtekst. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Det er nemt.

Premium indhold
For at vise dette indhold skal klubben opgradere til Premium.
Der er i øjeblikket intet widget tilgængeligt