Hvad rører der sig i bestyrelsen

Vores spørgeskema undersøgelse har vist at der er behov for større information fra bestyrelsen, og derfor håber jeg, at dette lille indlæg kan være med til at anskueliggøre, hvad der rører sig i bestyrelsen for tiden.

En række af de aktiviteter vi har gang i er synlige, det drejer sig f.eks. om Kegleturnering, telefonbogs uddeling, hal indretning, klubblad, pointstævner, stævneafvikling, holdturnering m.m. så dem behøver jeg næppe at informere om.

En række andre aktiviteter er ikke lige så synlige for medlemmerne og det er dem jeg vil informere om her.

Strategiplan

Vi har i samarbejde med Hillerød Elite Idræt udarbejdet en strategiplan for klubben som løber frem til sommeren 2008. Den overordnede målsætning er ’I top 3 med Danmarks bedste ungdomsafdeling’. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på strategien, da jeg har skrevet om den i et tidligere klubblad, men alle der er interesseret i den kan sende mig en mail , så skal de nok få den, men en stor del af vores bestyrelsesmøder går med opfølgning på strategien.

Elite– og Talentpolitik

I samarbejde med Hillerød Elite Idræt skal vi nu i gang med udviklingen af en politik for for elite- og talentudvikling. Arbejdet hermed vil løbe frem til ultimo januar 2007.

Et godt ungdomsmiljø

I samarbejde med Dansk Idræts Forbund deltager vi i et projekt om at skabe et godt miljø for ungdomsspillere. Spørgeskema undersøgelsen for ungdomsspillerne, som vi har gennemført i oktober er et element i dette projekt og den skal danne basis for en handlingsplan, der udmønter sig i en række aktiviteter, der skal sikre os et godt ungdomsmiljø.

Det er meningen at de foreslåede aktiviteter skal udarbejdes og gennemføres i samarbejde med klubbens ungdomsspillere. Handlingsplanen skal ligge klar ultimo januar 2007 og i maj/juni vil DIF vurdere, om vi har et godt ungdomsmiljø i HGI Bordtennis, i givet fald vil vi modtage et certifikat herpå.

Sportscollege

Vi deltager i en arbejdsgruppe bestående af en række private initiativtagere, skoler, gymnasier og kommunen om at etablere et sportscollege, hvor unge elite idrætsudøvere kan bo, gå i skole og samtidig dyrke idræt på eliteniveau. Planen for gennemførelsen af et sådant sportscollege er 2009. Et sportscollege vil give vores unge elitespillere endnu bedre vilkår for at dyrke bordtennis, vil kunne tiltrække dygtige spillere og vil give os muligheden for at udnytte vores sportshal i de tidlige timer.

Print Friendly, PDF & Email