Udvalg

Bestyrelsens medlemmer er repræsenteret i en række underudvalg der hver har specifikke formål for driften af klubben.

Find formålsbeskrivelsen og medlemmer i hvert udvalg her under.

Er du interesseret i at hjælpe til så kontakt formanden for udvalget eller blot en fra bestyrelsen.

Print Friendly, PDF & Email